Timur Begulov

Direktor

Bizning asosiy maqsadimiz bu – o’quvchilarimizga kuchli asosli bilim va ko’nikmalar berish. Biz ularni shunday o’qitaylikki, ular bizning markazimizda olgan bilimlarini butun umrga «ikki kara ikki to’rt» bo’lishini bilgandan bilishsin.

Socials